Ana içeriğe atla

Eğitim-öğretim alanındaki yenilikleriyle diğer fakültelerden farklı bir yapıya sahip olan Teknoloji Fakültesi, 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.    

Mayıs 2018 tarihine kadar Sakarya Üniversitesi bünyesinde olan Teknoloji Fakültesi, 18 Mayıs 2018 tarih ve 7141 sayılı yasa kapsamında kurulan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 

2010-2011 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlayan fakültemiz, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Metalurji-Malzeme Mühendisliği ve Temel Mühendislik Bilimleri  olmak üzere  7 Mühendislik Programı ile eğitim-öğretime devam etmektedir.  

Fakültemiz Genel Lise ve Mesleki ve Teknik Orta Öğretim (MTOK) olma üzere iki farklı kontenjan ile öğrenci almaktadır. 

Teknoloji Fakültesi eğitim-öğretim yapısıyla diğer fakültelere göre farklılık göstermektedir. Fakültemizde üniversite-sanayi işbirliği odaklı bir eğitim (7+1 Eğitim Modeli) uygulanmakta olup, öğrencilerimizin “Uygulama Becerisi Yüksek Mühendisler” olarak yetiştirilmesi amacında, 7+1 Eğitim Modeli ile okulda alınan teorik ve uygulamalı derslerin doğrudan saha tecrübesiyle birleştirilmesine ve öğrencilerimizin bu bilgilerini uygulama becerisine dönüştürebilmesine olanak sağlanmaktadır. Bu amaçla ders müfredatlarımız;    

7 dönemini okulda teorik ve uygulamalı dersler, 
1 dönemini de işletmelerde uygulama olarak düzenlemiştir.   

Ayrıca 40 günlük zorunlu yaz stajı ile desteklenen eğitim-öğretim süreci, öğrencilerimizin kazanacağı iş tecrübelerinin artmasında önemli ölçüde fayda sağlamaktadır.