Ana içeriğe atla

Teknoloji Fakülteleri Dekanları Konseyi 13. Toplantısı Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Gerçekleştirildi

13 Kasım 2019 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç’ın da katıldığı
12’nci Teknoloji Fakülteleri Dekanları Konseyi Toplantısında bir sonraki toplantının
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde gerçekleştirilmesi kararı alınmıştı.
 
Bu karar gereğince 13’üncü Teknoloji Fakülteleri Dekanları Konseyi Toplantısı 27-28
Aralık 2019 tarihlerinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde gerçekleştirildi.
 
Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu’nda
düzenlenen toplantıya, Sivas Valisi Salih Ayhan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Bilim ve Teknoloji Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, Sakarya
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Teknoloji Fakülteleri Dekanlar Konseyi
dönem Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, il protokolü, 21 Teknoloji Fakültesinin
dekanları, temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından program çerçevesinde,
programın açılış konuşmaları gerçekleştirildi.
 
Açış konuşmasını yapan Cumhuriyet Üniversitesinde Teknoloji Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Turhan Kurşun, ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli rol
oynayan mesleki ve teknik eğitimde bireylere ilgi, yetenek ve mizaçları
doğrultusunda; mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını
kazandırmanın stratejik rolüne değindi.
Prof. Dr. Kurşun, “Ülkemizin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişmesini
sağlayabilmesi, küresel rekabette yerini alabilmesi için nitelikli insan gücü ihtiyacı
düşünüldüğünde eğitim sisteminin tüm süreçlerinin kaliteye dayalı hâle getirilmesi
gerekmektedir. Bu anlamda mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmasına yönelik
olarak geliştirilecek stratejiler ve politikalar büyük önem kazanmaktadır. Türkiye
Endüstri 4.0 açısından henüz yolun başındadır. Endüstri 4.0 nitelikli iş gücüne olan
ihtiyacı artıracaktır. Çünkü bu evrenin getirdiği teknolojileri uygulayabilmek için belli
bazı yetkinliklere sahip olmak şarttır. Teknoloji Fakülteleri uygulama becerisine sahip
nitelikli mühendisler yetiştirmek ve güçlü bir mesleki teknik eğitim sistemine sahip
olmak amacıyla 2009 yılınca Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuşlardır. Teknoloji
fakültelerinin mühendislik fakültelerinden en belirgin farkları 7+1 iş yeri eğitimi ve
kısaca MTOK olarak bilinen mesleki teknik ortaöğretim kurumu uygulamalarıdır. 7+1
İş yeri Eğitimi modeli Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız Bey tarafından da çok
önemsenen bir modeldir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 7+1 Eğitim Modelini ilk
defa uygulayan Teknoloji Fakültesi olmasından mutluluk duyuyoruz.” dedi.
 

Cumhuriyet Üniversitesinde Rektörümüz Prof. Dr. Alim Yıldız ise konuşmasında
Anadolu’daki üniversitelerde mühendislik, teknoloji gibi fakültelerde çekilen öğrenci
sıkıntısına vurgu yaparak, “Burada bir şeyler yapılması gerektiğini hep söylüyoruz. İki
gün boyunca fakültelerin sorunları konuşulacak. Üniversitemizde 7+1 sisteminin
hayata geçmesi için uğraşıyoruz. Teknoloji Fakültemiz bunu yapan fakültelerden bir
tanesi. Yine Meslek Yüksek Okullarında 3+1 sisteminin uygulanması için
uğraşıyoruz. Bazı meslek yüksekokullarımızdaki birkaç program buna geçti ve verimli
bir şey olduğunu da görmeye başladık. İnşallah bunları uyguladığımız zaman
ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda kendisini yetiştirmiş mühendislerimiz ve
öğrencilerimiz olacak. Ben bu açıdan bu programın önemli olduğunu düşünüyorum.
Misafir hocalarıma da teşekkür ediyorum. İki gün sonunda bir rapor hazırlanacak ve
YÖK’e sunulacak. İnşallah teknoloji fakültelerinin sorunu da böylece halledilmiş
olacak.” ifadelerini kullandı.
Sivas Valisi Salih Ayhan Anadolu’nun bu tür iş birliklerine duyduğu ihtiyacı
hatırlatarak, işbirliklerinin daha nitelikli, yakın etkileşimler belki bir konsept
değişikliğini beraberinde getireceğini düşündüğünü anlattı. Vali Ayhan, “Özellikle
11’inci Kalkınma Planında meslek liselerine yönelik bir değişim paradigması var.
Yapısal dönüşüm ve üretime dönük, sanayi işbirliklerine yönelik bir çalışma yapılacak
bundan sonra. İlimizde de meslek liselerine yönelik özel bir çalışma; üniversitemiz ve
iş dünyasıyla birlikte farklı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Teknolojik iş birliklerinin
sahaya dönük uygulamaları, üniversite-sanayi iş birlikleri çok önemli. Üniversitelerin
kendi kabuğuna çekilip sadece kendi bilimsel çalışmalarını yapan değil, ürettikleri bu
bilimsel buluşları da sahaya dönük olmasına ihtiyacımız var. Üniversitelerimiz ve
meslek liselerimizde nitelikli iş gücü üreterek bu açığı inşallah kapatacağız.” diye
konuştu.
 
Vali Ayhan’ın konuşmasına müteakip Teknoloji Fakülteleri Dekanlar Konseyi dönem
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık “Teknoloji Fakültelerinin Mevcut Durumu, Uy
gulama Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Prof. Dr.
Sarıbıyık, “İmkânlarımızı doğru kullanmamız ve buna yönelik olarak da hızlı bir
şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Uygulama becerisini üniversitelerde iki yolla elde
ediyoruz: Stajlar ve uygulamalı derslerle. Ama biz bu ezberi Teknoloji Fakültelerinde
yapılan uygulamayla bozduk. Bunu biz keşfetmedik. Tıp Fakülteleri 4+2’yi, uyguluyor,
Hukuk Fakültesi öğrencileri okul bittikten sonra avukatlık yapabilmek için 1 sene staj
yapıyor. Biz de Teknoloji Fakülteleri olarak uygulamalı derslerin dışında iş yeri
uygulamasını hızlı bir şekilde gerçekleştirmiş olduk.” diye belirtti.
 
Açılış programının ardından Teknoloji Fakülteleri Dekanları Konseyi, Cumhuriyet
Üniversitesi Senato Toplantı Salonu’nda bir araya geldi. Teknoloji Fakülteleri
Dekanları Konseyi dönem Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın başkanlığında
yaşanan sorunlar, çözüm yolları, bir sonraki dönem başkanına karar verilmesi gibi
konuların ele alındığı toplantıyı gerçekleştirildi.
 

Toplantıların sona ermesinin ardından programın ikinci gününde cumhuriyet
Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Alper Duran’ın mihmandarlığında şehir ve
kültür gezisi yapıldı. Katılımcılar, Gökmedrese, Ulu Cami, Taşhan, Kongre Müzesi,
Buruciye Medresesi, Şifaiye Medresesi, Kale Camisi gibi Sivas’ın tarihî mirasını
tanıma fırsatı buldular.