Ana içeriğe atla

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın derslerin dijital ortamda yapılacağına yönelik açıklamasının ardından gerçekleştirilen toplantıda 23 Mart Pazartesi tarihinden itibaren derslerin uzaktan eğitim yoluyla başlatılması kararı çıktı. Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık öğrencilerin herhangi bir şekilde mağdur olmaması için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. Toplantıdan eğitim sürecine ilişkin çıkan kararlar şu şekilde:

  • Dersler başlangıçta canlı yayınlanmayan video veya dijital içerik paylaşımlarıyla asenkron olarak sunulacaktır. İlerleyen süreçte ise bazı dersler senkronize olarak işlenecektir.
  • Bu süreçte tüm ders notları ve video içerikleri öğretim elemanları tarafından sisteme eksiksiz olarak yüklenecektir.
  • Uygulamalı derslerin (laboratuvar, atölye vb.) uygulama kısımları, bulunduğumuz sürece göre ileriki bir tarihte yoğunlaştırılmış biçimde örgün olarak yapılacaktır.
  • Ödev ve kısa sınavların işleyişi uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek, vize ve final sınavları sürece göre planlanacaktır.
  • Bahar Yarıyılı süresinin uzatılmasıyla ilgili olarak, bulunduğumuz sürece göre akademik takvim güncellenerek ilan edilecektir.
  • Mevcut şartlar içerisinde 3+1 ve 7+1 Eğitim Modelleri kapsamında İşyeri Uygulamasına giden öğrencilerimiz için, bulunduğumuz olağanüstü duruma bağlı olarak yetkili kurumlarımız tarafından yapılacak açıklamalara göre süreç yeniden belirlenecektir. İşyeri Eğitimi Dersine uzaktan eğitim kapsamında devam edilecektir.
  • Mevcut şartlar içerisinde Dil Eğitim Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (SADEM) eğitim alan yabancı uyruklu öğrencilerimiz ve yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim gören öğrencilerimiz için, içinde bulunduğumuz olağanüstü duruma bağlı olarak süreç yeniden belirlenecektir. Öğrencilerimizin eğitim süresinin uzamaması ve mağdur olmamaları konusunda maksimum çaba gösterilecektir.
  • Ülkemizin yetkili kurullarının yapacağı açıklamalar doğrultusundaki yeni düzenlemeler üniversitemizin web sayfası ve resmi sosyal medya hesaplarından sizlerle paylaşılacaktır. Bu süreçte sükûnetle hareket edilmesi, tedbirli olunması ve tarafımızdan paylaşılmayan haberlere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.
Galeri