Ana içeriğe atla

İşyeri Uygulaması hakkında tam kapanma sürecinde Üniversite Senatosunun aldığı karara ilişkin Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları

 

Soru 1. Senatonun aldığı kararda tam kapanma süresince (29 Nisan- 17 Mayıs) işyeri uygulaması yapan öğrencilerin izinli sayılacağı ancak devam etmek isteyenler içinde bir engel olmadığı belirtilmiştir. İzinli kabul edileceği bu süre normal bitirme tarihi olan 18 Haziran'a ilave edilerek, İşyeri Uygulaması bitiş tarihi uzatılacak mıdır?

 

Cevap 1. Hayır. İşyeri uygulaması bitiş tarihi (18 Haziran) mevcut haliyle devam etmektedir. Aksi bir karar alınmamıştır.

 

 

Soru 2.  Senatonun aldığı kararda tam kapanma süresince (29 Nisan- 17 Mayıs) işyeri uygulaması yapan öğrencilerin izinli sayılacağı belirtilmiştir. Bu süre için öğrencilerin İşyeri Uygulaması yaptığı işletmelere izinli olduklarına dair okuldan alınan bir belge vermeleri gerekir mi?

 

Cevap 2. İşyeri Uygulaması yapan öğrencilerin izinli sayılacakları senato kararında belirtildiğinden subu.edu.tr adresinden yayınlanan senato kararına ilişkin duyurunun İşveren Sorumlusuna iletilmesi yeterli olacaktır. Bunun için ayrıca öğrenciye özel bir izin belgesi gerekmemektedir.

 

 

Soru 3.  Senatonun aldığı kararda tam kapanma süresince (29 Nisan- 17 Mayıs) faaliyetlerine devam eden işletmelerde işyeri uygulaması yapan öğrencilerin istemeleri halinde izinli sayılacağı belirtilmiştir. Çalışmaya devam etmek isteyen öğrencilerin okuldan tam kapanma kısıtlamalarından muaf olduğunu gösteren bir belge almaları gerekir mi?

 

Cevap 3. Faaliyetlerine devam eden işletmelerde işyeri uygulaması yapmaya devam etmek isteyen öğrenciler, işletmenin kendi çalışanları için düzenlediği çalışma izin belgesi/kısıtlamadan muafiyet belgesi alarak çalışmalarına devam edeceklerdir. Bunun için üniversiteden herhangi bir belge almaya gerek yoktur. " 

 

Soru 4. Tam kapanma sürecinde firmaya gitmeyecek olan öğrencilerin not değerlendirmesinde bir eksiklik veya farklı bir değerlendirme olacak mı?

 

Cevap 4. Hayır, Senato Kararı ile izin verildiği için her iki durumda aynı şekilde değerlendirilecektir.